Národní centrum bezpečnejšího internetu (NCBI) je nezisková nevládní organizace založená v roce 2007 s cílem informovat a vzdělávat děti, jejich rodiče, pečovatele, prarodiče, učitele, sociální pracovníky, odborníky pro práci s mládeží a zainteresovanou veřejnost o bezpečném užívání internetu a online technologií. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti.

NCBI nyní realizuje v rámci mezinárodní aktivity e-Safety Network Cz projekt Czech Safer Internet Centre, který sestává z odborného osvětového pracovište, linky pomoci a horké linky.

Osvětové centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz) se zameřuje zejména na prevenci online kriminality a vzdělávání uživatelů internetu. Vzdělávací materiály a metodiky NCBI jsou zpřístupněny na stránkách Safer Internet Akademie.

Horká linka (www.onlinehotline.cz) je nástrojem proti šíření ilegálního obsahu na internetu, zejména materiálu se sexuálně zneužívanými dětmi.

Asistenční linka pomoci (www.onlinehelpline.cz) poskytuje individuální konzultace dětem a jejich rodičům při rešení problémů a ochrany jejich bezpečnosti na internetu.

Obě služby jsou v České republice ojedinělé svým výlučným zaměřením na problematiku bezpečného internetu a spoluprací s orgány OSPOD, Probační a mediační služby (PMS). Linka pomoci přijímá veškeré žádosti o pomoc při rešení závažných problémů dětí a rodičů, i když se netýkají internetu. Ty předává a případně řeší ve spolupráci se širokým spektrem partnerských neziskových organizací na celonárodní a regionální úrovni (APIC, Bílý kruh bezpečí, Dítě v krizi, regionální linky důvěry).

Pro dosažení svých cílů NCBI využívá dotační programy a projekty. Nejvýznamnějšími z nich jsou evropský program CEF TELECOM a národní programy prevence, realizované formou odborného partnerství ve spolupráci s kraji ČR (např. Praha-bezpečně online, Kraje pro bezpečný internet, aj.).

NCBI je členem mezinárodní sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a celosvětové sítě horkých linek INHOPE. Na národní úrovni spolupracuje s centrálními orgány veřejné správy (MVCR, MŠMT, MPSV, NBÚ), Policií ČR, významnými IT společnostmi (Microsoft, UPC, Google), akademickými pracovišti (MUNI v Brně, Policejní Akademie v Praze, ZÚ v Praze) a neziskovými organizacemi (AFCEA, APIC, CZ.NIC, ICT Unie, JŠI, SKIP, SPIR, aj.).

PARTNEŘI


 

Saferinternet.cz

Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!