Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je nezisková nevládní organizace založená v roce 2007 s cílem informovat a vzdělávat děti, jejich rodiče, pečovatele, prarodiče, učitele, sociální pracovníky, odborníky pro práci s mládeží a zainteresovanou veřejnost o bezpečném užívání internetu a online technologií. Sdružení podporuje výzkum a studium problematiky bezpečnějšího internetu, vytváří knihovnu výukových a metodických dokumentů, které se vztahují k problematice bezpečnější online komunikace, a přehled osvědčených postupů v dané oblasti.

NCBI nyní realizuje v rámci mezinárodní aktivity Better Internet for Kids projekt Czech Safer Internet Centre, který sestává z odborného osvětového pracoviště, linky pomoci a horké linky. V realizaci stávajícího projektu úzce spolupracuje s organizací CZ.NIC.

Osvětové centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz) se zaměřuje zejména na prevenci online kriminality a vzdělávání uživatelů internetu. Vzdělávací materiály a metodiky NCBI jsou zpřístupněny na stránkách Bezpečně online, http://bezpecne-online.cz

Stop online (www.stoponline.cz) je nástrojem proti šíření ilegálního obsahu na internetu, zejména materiálu se sexuálně zneužívanými dětmi. V rámci projektu ji realizuje organizace CZ.NIC.

Pomoc online (www.pomoconline.cz) Asistenční linka pomoci poskytuje individuální konzultace dětem a jejich rodičům při řešení problémů a ochrany jejich bezpečnosti na internetu.

Obě služby jsou v České republice ojedinělé svým výlučným zaměřením na problematiku bezpečného internetu a spoluprací s orgány OSPOD, Probační a mediační služby (PMS). Linka pomoci přijímá veškeré žádosti o pomoc při rešení závažných problémů dětí a rodičů, i když se netýkají internetu. Ty předává a případně řeší ve spolupráci se širokým spektrem partnerských neziskových organizací na celonárodní a regionální úrovni (APIC, Bílý kruh bezpečí, Dítě v krizi, regionální linky důvěry).

Pro dosažení svých cílů NCBI využívá dotační programy a projekty. Nejvýznamnějšími z nich jsou evropský program CEF TELECOM a národní programy prevence, realizované formou odborného partnerství ve spolupráci s kraji ČR (např. Praha-bezpečně online, aj.).

NCBI je členem mezinárodní sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE. Na národní úrovni spolupracuje s centrálními orgány veřejné správy (MVČR, MŠMT, MPSV, NBÚ), Policií ČR, významnými IT společnostmi (Trend Micro, UPC), akademickými pracovišti (MUNI v Brně, Policejní Akademie v Praze, ZÚ v Praze) a neziskovými organizacemi (AFCEA, APIC, CZ.NIC, ICT Unie, JŠI, SKIP, SPIR, aj.).

PARTNEŘI


 

Bezpečně-online.cz

Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!